Cysylltu

Os hoffech gysylltu â ni i drafod unrhyw fylchau yn arlwy presennol eich busnes y gall PTI Cymru helpu i’w llenwi, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein cyfeiriad ebost, ein cyfeiriad Blwch Post, ein rhif ffôn neu’n ffurflen isod ar gyfer adborth.

Bydd aelod o’n tîm yn ceisio ymateb i’ch ymholiadau drwy ebost, drwy’r Blwch Post a thrwy’r ffurflen adborth cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law. Bydd ymholiadau dros y ffôn yn cael eu cofnodi a byddwn yn ceisio ymateb iddyn nhw hefyd cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd.

Blwch Post y Ganolfan Gyswllt
Blwch Post 52
Penrhyndeudraeth
LL49 0AU

ymholiadau@pti.cymru 01766 549 356

Cysylltwch â ni

I ddechrau trafod sut y gallwn ddarparu ein gwasanaethau o safon ar ran eich sefydliad chi, anfonwch neges ebost atom yn ymholiadau@pti.cymru neu llenwch y ffurflen isod ar gyfer cysylltu â ni.