Cysylltu

Os hoffech gysylltu â ni i drafod unrhyw fylchau yn arlwy presennol eich busnes y gall PTI Cymru helpu i’w llenwi, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein cyfeiriad ebost, ein cyfeiriad Blwch Post neu’n ffurflen isod ar gyfer adborth.

Bydd aelod o’n tîm yn ceisio ymateb i’ch ymholiadau drwy ebost, drwy’r Blwch Post a thrwy’r ffurflen adborth cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law.

Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd.

Blwch Post y Ganolfan Gyswllt
Blwch Post 52
Penrhyndeudraeth
LL49 0AU

ymholiadau@pti.cymru

Cysylltwch â ni

I ddechrau trafod sut y gallwn ddarparu ein gwasanaethau o safon ar ran eich sefydliad chi, anfonwch neges ebost atom yn ymholiadau@pti.cymru neu llenwch y ffurflen isod ar gyfer cysylltu â ni.