Newyddion

Buddsoddiad o £40 miliwn yn fflyd Trafnidiaeth Cymru ar fin sicrhau manteision i gwsmeriaid y cwmni

Mae Trafnidiaeth Cymru o’r farn bod hwn yn “gam mawr arall at greu rheilffyrdd gwell ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.”

Traveline Cymru yn ennill Gwobr y Celfyddydau a Busnes Bach am ei bartneriaeth arloesol

Nod Gwobrau Arts & Business Cymru 2019, a gyflwynwyd am y 25ain flwyddyn eleni, yw cydnabod “creadigrwydd a rhagoriaeth” mewn partneriaethau rhwng byd busnes a’r celfyddydau.

Trafnidiaeth Cymru yn lansio gwasanaethau newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl

Gan ddechrau ar 20 Mai 2019, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu gwasanaethau bob awr rhwng y gogledd a Sir Gaer i Lerpwl.

Newid strwythur y ffi ar gyfer Nextbike yng Nghaerdydd er mwyn gwella hygyrchedd y cynllun

Mae Nextbike – y gwasanaeth rhannu a llogi beic, sy’n dipyn o ffenomenon erbyn hyn – ar fin dod yn fwy hygyrch fyth yn ein prifddinas.

Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc

Mae Traveline Cymru “yn falch dros ben” o lwyddiant ei Gyfarwyddwr, Jo Foxall, sydd wedi ennill gwobr fusnes sy’n cydnabod ei bod yn “gyfarwyddwr ymroddgar”.

Gweinidog yn dathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach i bobl ifanc, sef Fyngherdynteithio

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn ymuno â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, heddiw (dydd Iau 14eg) i ddathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach poblogaidd i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio.

PTI Cymru yn cael dechrau da i 2019 wrth iddo ennill contractau newydd

Mae PTI Cymru, sef y sefydliad ymbarél sy’n gweithredu Contact Centre Cymru, wedi cael dechrau da i’r flwyddyn newydd wrth iddo ennill contractau newydd cyffrous.

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “eithriadol” ar gyfer ei wasanaeth i gwsmeriaid

Cwsmeriaid Traveline Cymru yw rhai o gwsmeriaid hapusaf y wlad wrth i lefelau eu bodlonrwydd gyrraedd 97%, sy’n ganran “eithriadol”, yn ôl ei adroddiad diweddaraf.