Newyddion

Rydym yn recriwtio

Cyfleoedd Gwaith

PTI Cymru yn ennill y wobr ‘Canolfan Gyswllt Fach y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru

Cafodd y digwyddiad ei gynnal wyneb yn wyneb ac yn rhithwir dan arweiniad y comedïwr Russell Kane.

Canolfan gyswllt PTI Cymru yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU

Mae ein canolfan gyswllt ddwyieithog ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU eleni, sy’n wobrau o fri.

Gweithredwyr trenau’n ymestyn y cynllun teithio ‘Rheilffordd i Loches’ sy’n achub bywydau

Daw’r penderfyniad wrth i ffigurau ddangos bod cyfartaledd o bedwar goroeswr y dydd wedi bod yn defnyddio’r cynllun – sy’n achub bywydau – i deithio’n rhad ac am ddim ar drenau.

PTI Cymru yn ennill contract newydd i fod yn ganolfan gyswllt ar gyfer rhaglen ‘Rheilffordd i Loches’ y gwasanaeth Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol

Mae canolfan gyswllt yn y gogledd wedi ennill contract newydd gyda’r gwasanaeth Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol, ar ôl iddi addasu ei busnes yn sydyn er mwyn galluogi ei staff i ymdrin â galwadau gartref.

PTI Cymru yn fuddugol yn seremoni gyntaf Gwobrau Trafnidiaeth Cymru

Mae PTI Cymru “wrth ei fodd” o fod wedi ennill gwobr bwysig sy’n cydnabod ei wasanaethau i drafnidiaeth yng Nghymru.

Pwy yw’r llais y tu ôl i’r cyhoeddiadau a glywir ar fysiau yng Nghymru?

Os ydych wedi dal bws yn y de, byddwch wedi clywed llais Sara Owen Jones – un o’r bobl enwocaf nad ydych erioed wedi’i gweld.

Teithwyr Trafnidiaeth Cymru ar fin cael gwasanaethau rheilffyrdd gwell sy’n gallu cludo mwy o bobl

Cyhoeddwyd y bydd gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn gallu cludo 6,500 yn rhagor o deithwyr yr wythnos o fis Rhagfyr eleni ymlaen.

Buddsoddiad o £40 miliwn yn fflyd Trafnidiaeth Cymru ar fin sicrhau manteision i gwsmeriaid y cwmni

Mae Trafnidiaeth Cymru o’r farn bod hwn yn “gam mawr arall at greu rheilffyrdd gwell ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.”

Traveline Cymru yn ennill Gwobr y Celfyddydau a Busnes Bach am ei bartneriaeth arloesol

Nod Gwobrau Arts & Business Cymru 2019, a gyflwynwyd am y 25ain flwyddyn eleni, yw cydnabod “creadigrwydd a rhagoriaeth” mewn partneriaethau rhwng byd busnes a’r celfyddydau.