Gwasanaethau

Mae safon uchel y gwasanaethau dwyieithog a ddarperir gennym ym maes rheoli busnes yn golygu bod PTI Cymru yn sefydliad hyblyg sydd â’r capasiti i wasanaethu ystod eang o gleientiaid busnes. Er ein bod wedi ein sefydlu ein hunain fel arbenigwyr yn y diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus, gallwn deilwra gwasanaeth ein canolfan gyswllt ddwyieithog i gwsmeriaid, ein cymorth ym maes marchnata a’n gwasanaethau data ynghylch bysiau fel eu bod yn gweddu i sefydliadau o bob maint a strwythur. Isod, gallwch gael gwybod mwy am ein gwasanaethau a sut y gallwn lenwi bwlch sydd yn yr arlwy y mae eich busnes yn ei gynnig ar hyn o bryd.